Bli medlem

Vårt syfte är: 
– att skapa en positiv utveckling för Huskvarna genom etablering av verksamheter och      inflyttning av boende.
– att stärka Huskvarnas identitet, såväl lokalt som nationellt och internationellt.
– att skapa framtidstro och utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya verksamheter i Huskvarna
– att skapa en livaktig och trivsam stadskärna i Huskvarna som är en naturlig mötesplats för såväl Huskvarnabor som besökare.
– att vara remissinstans i Huskvarnafrågor
för kommunen och andra myndigheter

Som medlem får du:
– inbjudan till våra frukostmöten och andra
aktiviteter typ föreläsningar och studiebesök
– information via mail och/eller hemsida om
frågor där föreningen är remissinstans eller
driver egna projekt
– möjlighet att via förslag och / eller del-
tagande påverka situationen i Huskvarna via
vår förening.

Skicka din anmälan till: info@huskvarna-javisst.se
Bifoga namn, ev företagsnamn, adress, mail och mobiltelefon samt uppgift om vilket medlemsskap du söker(se nedan) samt sätt in vald avgift på bankgiro 600-2257. 

Årsavgifter:
Enskild medlem och förening:
200 kronor.
Företag, en person:  750 kronor.
Företag med två till fem personer:
1500 kronor.
Företag med fler än 6 personer:
3000 kronor

 

 

En kommentar till Bli medlem

  1. Pingback: Bli medlem i Huskvarna-Javisst | Huskvarna JaVisst

Kommentarer inaktiverade.