Alf Henriksons plats. Bokning

Nyckel till elskåp kvitteras ut/återlämnas hos Rosen Ur & Foto
9/7    13:00-17:30       Alf Henrikson-dagen
7/8    18:30-                 Allsång
14/8  18:30-                 Allsång
17/8-16/9                     Valstugor
19/8 17:00-                  Frälsningsarmén, friluftsgudstjänst
16/9 08:00-17:00       Gudstjänst
21/9  08:00-20:00      Höstmarknad