Verksamhetsberättelse för 2017 – Årsmötet 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Föreningens syfte.
Föreningen har till uppgift att verka för att kommundelen Huskvarna blir en känd och attraktiv ort, att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

Föreningen är öppen för varje fysisk eller juridisk person, näringsverksamhet, ideell verksamhet eller föreningsverksamhet, som har en tydlig förankring till Huskvarna och som har intresse av att på olika sätt främja förenings syfte.

Föreningens mål.
Att skapa en positiv utveckling för Huskvarna genom etablering av verksamheter och inflyttning av boende.
Att stärka Huskvarnas identitet, lokalt, nationellt och internationellt.
Att skapa en livaktig och trivsam stadskärna i Huskvarna.
Att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya verksamheter i Huskvarna.
Att ta vara på Huskvarnas naturliga förutsättningar med närheten till natur och vatten.

Handlingsplan och arbetssätt.
Föreningen deltager aktivt i seminarier och möten.
Är remissinstans för frågor som berör Huskvarna.
Har direktkontakt med politiker och ansvariga tjänstemän i frågor som rör Huskvarnas utveckling och framtid.
Föreningen arbetar i huvudsak utifrån tre huvudfrågor som är viktiga för utvecklingen av kommundelen Huskvarna.
* Handelsplatsen Huskvarna
* Infrastrukturen i Huskvarna
* Event av olika slag 

Verksamheten
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträde.
Föreningen har inbjudit till fyra aktuella frukostmöte med gästtalare.
Hemsidan har utvecklats och vi har haft 22876 besökare under året vilket är en ökning med  2804 jämfört med 2016.


Marknadsföringen har breddats och satsningen på sociala medier har givit stor respons både på Instagram och på Facebook.

Presidiet har bra kontakt med kommunledning och tjänstemän vid de olika förvaltningarna.  Under året har Näringslivsavdelningen och Huskvarna-Javisst inlett ett samarbete för att starta Huskvarna Business Network, ett nätverk för näringsidkare i vår kommundel.

Huskvarna marknad sker två gånger om året, i år den 19 maj och den 1 september. Det kommer mycket folk och knallar från hela Sverige. Huskvarna är en populär knallemarknad och marknadsgeneral Fatima Al Jafari har svårigheter att bereda alla plats. Den 1 september anordnas föreningen för första gången ett loppis på Alf Henriksons plats i samband med marknaden, vilket blev mycket lyckat.

Årsmötet hölls den 19 april i Smedjan vid Fabriksmuseum.

Händelser under våren som uppmärksammades i Huskvarna var öppnandet av ICA Kvantum den 4 april och invigning av allaktivitetshuset Smeden i Smedbyn. Föreningens ordförande Gunnar Storm medverkade som talare.

Fallens Dag skedde den 26 augusti.  Dagen delades för andra året i rad in i tre olika delar. Kultur på förmiddagen, familjefest på dagen/eftermiddag och scenuppträdande och kvälls-släpp av vattenfallet. Kvällspasset börjar bli ett av de populäraste och mycket folk var samlade kring fabriksmuseum/Smedjan på kvällen. En kvintett från Huskvarna musikkår spelade.

Tre allsångskvällar på Alf Henriksons plats, med Gunnar Andersson, Christer Möller och Dan Ekström drog mycket folk och vädret stod oss bi också i år.

Innan julens aktiviteter inleddes utsågs Årets Huskvarnabo, eller Framsteget för Huskvarna som är det korrekta namnet.
Thomas Ahlebro var konferencier och Gunnar Storm inramade festligheten som hölls i Pingstkyrkans lokal. Tre var nominerade. Juryn utsåg filmaren, musikern och Huskvarnabon Christer Möller till årets vinnare av utmärkelsen.

Sen följde två julmarknader den 1:a advent, Gammeljul i Smedbyn och Julmarknad i City. 

Luciakröning skedde i Huskvarna kyrka som traditionen bjuder och julens event avslutades traditionsenligt med fackeltån, häst och vagn och luciaframträdande i Rosen den 13 december

Dessutom har föreningen medverkat i ett antal sammanträden som gäller den fysiska planeringen i Huskvarna. Ett arbete vars resultat förhoppningsvis kommer att kunna skrivas i 2018 års verksamhetsberättelse.


Mycken tid har på senhösten lagts på Huskvarna som boplats. Dels driver vi frågan om vad som händer med gamla stadshuset och dels arbetar vi på tanken om att få till stånd ”Huskvarna Sjöstad” i området kring Maden och längs med motorvägen. Föreningen är för en överbyggnad eller en flytt av E4 för att bereda plats för en poplär stadsdel i kommundelen Huskvarna.

Rosenborgsgatans ombyggnad med många svåra trafikproblem är andra frågor vi fortsätter att driva under 2018.

Huskvarna 31 december 2017

Styrelsen